Användarvillkor

Denna webbplats Användarvillkor (inklusive alla dokument som ingår som referens här) för den internationella hrf-sthlmsdistrikt webbplats (“sthlmsdistrikt”), som finns på www. http://hrf-sthlmsdistrikt.org/ och andra webbplatser som kan ägs och / eller kontrolleras av hrf-sthlmsdistrikt (kollektivt “webbplats”) som innehåller användarvillkoren för denna webbplats (“användarvillkor”), utgör en juridiskt kontrakt mellan dig och hrf-sthlmsdistrikt och täcker alla aspekter av din användning av webbplatsen och, i den utsträckning det inte ersätts av någon av villkoren för det kontrakt vi har tecknat med dig, någon produkt eller tjänst vi kan ge dig.

Läs dessa användarvillkor noggrant. genom att registrera dig för, komma åt, samla in eller använda din webbplats som bekräftar att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du när som helst inte godkänner dessa villkor måste du sluta använda webbplatsen omedelbart.
Licensbidrag

Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor kommer policyn härmed att ge dig en personlig, begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda webbplatsen hrf-sthlmsdistrikt för att få tillgång till information och kontakta produkt- och tjänsteleverantörerna innehållande däri. hrf-sthlmsdistrikt har uttryckligen alla rättigheter som inte specifikt beviljas här, inklusive men inte begränsat till rätten att göra något som enligt lag anses nödvändigt eller lämpligt för att förhindra användning av obehöriga webbplatser.

Genom att använda webbplatsen ger du härmed hrf-sthlmsdistrict licens över hela världen, icke-exklusiv, varaktig, oåterkallelig, överförbar, underlicensierad (genom olika nivåer), kan beviljas, royalty-fri att överföra, visa, reproducera, distribuera, modifiera och om du inte använder din personliga information och annan information, omfattas av de begränsningar som anges här (inklusive hrf-sthlmsdistrikt sekretesspolicy).
Förbjudet beteende

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att inte:

Använd webbplatsen för något annat syfte än för att få tillgång till information och kontakta de produkt- och tjänsteleverantörer som annonseras däri;

Att skicka, överföra eller underlätta spridning av information eller innehåll som är olagligt, farligt, missbruk, ras eller etnisk, vulgär, sexuellt uttrycklig, kränkande, kränkande, kränker personliga integritets- eller publicitetsrättigheter, eller enligt en rimlig person, acceptabelt; försöka störa, störa systemets integritet eller säkerhet eller beskriva överföring till eller från servern som kör webbplatsen eller kringgå stegen som kan användas för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen; vidta alla åtgärder som ålägger eller kan ålägga vår egen bedömning en orimlig eller oproportionerlig börda för vår infrastruktur;

Använd robotar, spindlar, skrapor eller andra liknande system för att komma åt webbplatser; efterge sig en annan person eller förmedla din anknytning till en person eller enhet, begå bedrägeri, dölja eller försöka dölja din identitet; eller överföra, ladda upp, posta, överföra eller på annat sätt tillhandahålla information eller innehåll som du inte har rätt att tillhandahålla enligt någon lag eller enligt kontrakts- eller förtroendeförhållanden.
Äganderätt och äganderätt

Webbplatsen ägs och drivs av hrf-sthlmsdistrikt. Allt innehåll som visas på webbplatsen, samt alla visuella gränssnitt, grafik, design, information, datorkod (inklusive källkod eller objektkod), programvara och alla andra delar av webbplatsen skyddas av Republiken Indonesiens upphovsrätt , lagpatent och varumärken / tjänster, internationella konventioner, om tillämpliga, och alla andra immateriella rättigheter och äganderätt och lagar. Om inget annat anges på webbplatsen, är allt innehåll på webbplatsen egendom till din hrf-sthlmsdistrikt / eller tredjepartslicensgivare. Om inte uttryckligen tillåts av hrf-sthlmsdistrikt, får du inte sälja, licensiera, distribuera, kopiera, modifiera, utföra eller visa offentligt, sända, publicera, redigera, anpassa derivatverk från eller på annat sätt använda obehörigt användning av innehållet.
Hela avtalet

Dessa användarvillkor och alla dokument som införlivas genom referens här utgör hela avtalet mellan dig och sthlmsdistrikt och reglerar användningen av din webbplats och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och hrf-sthlmsdistrikt. Bortsett från ovanstående kan du också omfattas av ytterligare villkor som kan gälla när du m