Hörselskadades förening i Botkyrka – Salem

Det här är föreningen för dig som är hörselskadad och boende i Botkyrka-Salem. Syftet med det här är att hjälpa DIG / ER och att förändra vår närmiljö till det bättre. Att ständigt bevaka vilka lokaler som har teleslinga och om de är hela. Även övrig hörselanpassning i allmänna lokaler bevakas t ex ljuddämpning.

Vi ordnar även olika sammankomster som underhållning, föredrag och information i olika hörselfrågor. Det finns studieverksamhet på programmet. Självfallet ser vi till att det finns fungerande hörselhjälpmedel på plats. Vid behov ordnas även skrivtolkning.

Vi vill gärna till skolor och arbetsplatser i våra kommuner för att informera om hörselskador och dess problematik. Om du önskar kommer vi att få hembesök eller till ditt vårdhem, för att hjälpa till med hörapparater och andra tekniska hjälpmedel. Vi har batterier att sälja till ett lågt pris.

Dövhet beror vanligtvis på skador på den inre delen av örat eller nerver. Dövhet kan orsakas av medfödda defekter, skador, sjukdomar, vissa mediciner, exponering för högt ljud eller åldersrelaterat slitage.
Det huvudsakliga symptomet är oförmågan att höra ljud.
För vissa människor kan hörsel realiseras med en operation eller en hörapparat. Läppläsningsförmåga, skriftlig eller tryckt text och teckenspråk kan hjälpa till med kommunikation.