OM OSS

Välkommen till
HÖRSELSKADADES DISTRIKT
I STOCKHOLMS LÄN

 

Hörselskadades distrikt är en sammanslutning av intressegrupper och föreningar inom Stockholms län.

Hörselskadades distrikt i Stockholms län är en ideell intresseorganisation som är partipolitisk obunden och som bildades 1979. Distrikt har till ändring till tillvarata hörselskadader intresserar på alla sätt – utifrån tankar om människors lika värde – för att hålla rättigheter till delaktighet och jämlikhet på alla områden, att genom förenings-, information, och bildningsverksamhet verka för ökad hörselskade-kunskap, säker kommunikation och gemenskap, att söka förebygga hörselskador samt att samverka med andra organisationer som arbetar för handikappades intressen.

Hörselskadades distrikt vill:

att väntetiden för att få hörapparat och andra tekniska hjälpmedel försvinner

att alla teatrar, biografer och andra offentliga lokaler skall ha en fungerande teleslinga

att alla tv-program textas

att hörselskadade får bättre användning till arbete och utbildning

att ökade resurser sätts in mot bullerproblemen

att genom föreningsverksamhet medverka till att bryta hörselskadades isolering